Oznakowanie CE

Zespół specjalistów firmy KN Project świadczy usługi doradztwa w następującym zakresie:

  • wprowadzania na rynek, eksport oraz import  spoza Unii Europejskiej,
  •  prawa unijnego i krajowego dotyczącego wymagań zasadniczych oraz wymagań minimalnych,
  • tworzenia, kompletacji i doradztwa w zakresie dokumentacji technicznych,
  • oceny stanu zgodności maszyn, urządzeń oraz produktów z perspektywy obowiązujących norm i przepisów,
  • wsparcia przy postępowaniach administracyjnych PIP oraz UOKiK.

Wszystkie produkty oraz maszyny wprowadzone do użytku na terenie UE muszą zostać oznakowane    znakiem CE, co świadczy  o spełnieniu wszystkich wytycznych stawianych przez normy i dyrektywy.

Jesteśmy otwarci na współpracę z projektantami, producentami, importerami oraz zakładami eksploatującymi maszyny wyprodukowane przed 2003 r. podlegające pod Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy.

Nasza firma oferuje wsparcie na wszystkich etapach niezbędnych do spełnienia wymagań:

  1. Dobór właściwych norm i dyrektyw
  2. Ocena ryzyka związanego z produktem lub maszyną
  3. Wykonanie dokumentacji technicznej
  4. Przeprowadzenie oceny zgodności, która weryfikuje spełnienie wszystkich wymagań
  5. Sporządzenie Deklaracji Zgodności będącej dokumentem potwierdzającym zgodność produktu z wymaganiami stawianymi przez przepisy.

Zespół naszych specjalistów przygotuje niezbędną dokumentację dla każdego typu produktu podlegającego pod wymagania dyrektyw nowego podejścia. Zakres naszych usług obejmuje również szczegółowe projekty dotyczące modyfikacji, niezbędnych do spełnienia wymagań.