Pomiary elektryczne

Profesjonalnie wykonane pomiary elektryczne w dużym stopniu wpływają na utrzymanie prawidłowego poziomu bezpieczeństwa użytkowników maszyn oraz instalacji elektrycznych. W związku z tym oferujemy wykonanie pomiarów skuteczności ochrony przeciwporażeniowej w następującym zakresie:

Instalacje elektryczne (zgodnie z Art. 62 Prawo Budowlane):

  • pomiary impedancji pętli zwarcia
  • pomiary skuteczności zadziałania wyłączników RCD
  • pomiary rezystancji izolacji
  • pomiary ciągłości połączeń wyrównawczych
  • pomiary instalacji odgromowych

Maszyny:

W przypadku maszyn pomiary skuteczności ochrony od porażeń wykonujemy zgodnie z zaleceniami DTR, zakres ten jest następujący:

  • pomiary ciągłości przewodów,
  • pomiar impedancji pętli zwarcia
  • pomiary rezystancji izolacji
  • ocena organoleptyczna stanu technicznego